Overskot i 2022

Årsoppgjeret for 2022 blei nyleg ferdig etter første år med nær ordinær drift, der eigar bl.a. har tatt ut løn og hatt fast kontorplass i Villa Finne samt kjøpt inn naudsynt programvare mv. Det viser eit overskot etter skatt på kr 97 339 etter ei salsinntekt på 570125 kr.

Resultatregnskap for 2022

I 2023 er målet å auke omsetninga med fleire og meir langvarige oppdrag. Vil du ha tilsendt regnskap ifbm moglege oppdrag, ta kontakt. Det blir sendt til Brønnøysund og blir tilgjengeleg også der etterkvart.