Stikkord: Fred

  • Badr AS | Fredsmeklaren

    Badr AS skal løyse komplekse konflikter. Slik kom namnet Badr på tunga mi. Ei nedkorting av varianten «Barødr» jf. «bod» som tyder «strid» saman med ordet «rø» som tyder å tale. Eller heilt enkelt fredsmeklaren som tør aksle dei store og vanskelege konfliktene i ditt nærmiljø.