Stikkord: Byutvikling

 • Bybanen linje nr. 2

  Bergen har fått si bybanelinje nr. 2 til Fyllingsdalen. Då den opna hausten 2022, tok Bård Magnus ein tur til Bergen for å prøvekøyre vidunderet. Det underjordiske stoppet på Haukeland har blitt svært bra og fekk nyleg DOGA-merket for design og arkitektur.

 • Byrom i Møllendal i Bergen

  Byplanlegging tar lang tid. I perioden 2008-2011 var eg involvert i utarbeiding og oppfølging av eit byromskonsept i Møllendal i Bergen (inst i Store lungegårdsvatn). Mange aktørar internt i kommunen og hjå Bergen kyrkjelege fellesråd var involvert i arbeidet med å programmere byromma i området. No i april 2024 pågår det eit arbeid med å…

 • Opning av Fyrstikkbakken 14

  Moro å delta på opninga av Fyrstikkbakken 14 den 7. mars 2024 Artig med delemeter på taket, badstu, kreativt rom, leikerom for barn og takterrasse – ulik løysing på toppen av kvart bygg. Flotte leiligheter med artige planløysingar for å dele med venner eller på andre måtar. Det har blitt eit bra prosjekt, som eg…

 • ByLab om Dokken i Bergen

  Som del av forslag til Dokken2050 og arealstrategien som hadde vore på høyring, arrangerte Bergen kommune ByLab om Dokken den 8. mars 2022. Der deltok Bård Magnus i gruppearbeid og diskuterte om utvikling av byrom og parkar på Dokken. På arrangementet presenterte Bergen kommunen forslaga som har vore framme om utbygging av Dokken (hamneområda) i…

 • Tatt opp i Stavanger kommune si innkjøpsordning

  I dag fekk Badr AS melding om at firmaet har blitt tatt opp i Stavanger kommune si dynamiske innkjøpsordning for samfunns, areal- og transportplanlegging. Ordninga gjeld kjøp av tenester på fagområdet i ti år framover til 2031. Opptaket er ein viktig milepæl i etableringa av Badr AS. Den gir høve både til å løyse oppgåver…

 • Prosjekterfaring

  Bård Magnus har røynsle frå ei rekke oppdrag. Nedanfor finn du utvalde saker og lenker til nettsider og arkiv hos kommunar du kan undersøke nærare. LINK arkitektur Fyrstikkakken 14 er eit bustadprosjekt for Birk & Co AS der vi regulerte inn fire bustadblokker med opptil 12 etasjar på Bryn aust i Oslo. Oppdraget blei kjent…