Stikkord: Byfriksjon

  • ByLab om Dokken i Bergen

    Som del av forslag til Dokken2050 og arealstrategien som hadde vore på høyring, arrangerte Bergen kommune ByLab om Dokken den 8. mars 2022. Der deltok Bård Magnus i gruppearbeid og diskuterte om utvikling av byrom og parkar på Dokken. På arrangementet presenterte Bergen kommunen forslaga som har vore framme om utbygging av Dokken (hamneområda) i…

  • Tatt opp i Stavanger kommune si innkjøpsordning

    I dag fekk Badr AS melding om at firmaet har blitt tatt opp i Stavanger kommune si dynamiske innkjøpsordning for samfunns, areal- og transportplanlegging. Ordninga gjeld kjøp av tenester på fagområdet i ti år framover til 2031. Opptaket er ein viktig milepæl i etableringa av Badr AS. Den gir høve både til å løyse oppgåver…

  • Badr AS | Fredsmeklaren

    Badr AS skal løyse komplekse konflikter. Slik kom namnet Badr på tunga mi. Ei nedkorting av varianten «Barødr» jf. «bod» som tyder «strid» saman med ordet «rø» som tyder å tale. Eller heilt enkelt fredsmeklaren som tør aksle dei store og vanskelege konfliktene i ditt nærmiljø.