Debattinnlegg om byutvikling i Bergen

Frå 2011 har Bergens Tidende, Bergensavisen og Arkitektnytt publisert fleire innlegg eg har skrive om bybanen og byutvikling i Bergen. Nedanfor kan du lese dei i kronologisk rekkefølgje.

Bergensavisen 9. juli 2011 – med løyve frå NLA (NB! Innlegget er skrive i 2011)
Bergens Tidende 22. oktober 2012
Bergensavisen 1. desember 2012
Bergens Tidende 31. januar 2014
Bergens Tidende 24. september 2015
Bergens Tidende 22. oktober 2015
Bergens Tidende 19. desember 2015
Arkitektnytt nr. 4 / 2016 – med løyve
Bergens Tidende 19. januar 2017
Bergensavisen 27. mai 2017
Bergens Tidende 27. november 2018
Bergens Tidende 7. januar 2019
Arkitektnytt nr. 4/2019 – med løyve
Bergens Tidende 16. juli 2019

Den

i

av