CV

Bård Magnus er utdanna landskapsarkitekt frå NMBU i 2005 med tilleggsutdanning i plan- og bygningsrett frå 2009. Han er medlem i Norske landskapsarkitektar si foreining jf. MNLA og arbeider med byplanlegging.

Han arbeider med alle typar forslag til utbygging i byområde og bygd landskap. Menneskeskapt landskap handlar både om bruk og fråver av bruk. Denne viljen lyt vi tøyle, skal vi skape eit godt bygd landskap.

Modige kundar med integritet er givande. Det tek berre lenger tid å flytte viljen blant ignorantar til å skape nye landskap. Treng du sortere informasjon før du vel planstrategi, har Bad;r røynsle frå eksempelstudiar. Fleirpartsforhandlingar leier eller deltar vi gjerne i. Dei fleste planoppdrag Bård Magnus har vore involvert, har blitt vedtekne og blir gjennomført.

Kvar gong Bad;r planleggjer ein ny stad, tek Bård Magnus bilete. Dei kan menneske bruke til å skape nye historier frå ein gamal stad.

Arbeidsrøynsle som Byplanleggjar, landskapsarkitekt, prosjektleiar og rådgjevar

  • 2020: Badr AS
  • 2013-2019: DBC AS | HR Prosjekt AS | LINK arkitektur AS
  • 2007-2012: Styremedlem og visepresident i Norske landskapsarkitekters forening
  • 2005-2013: Fjell kommune | Bergen kommune | Norconsult AS | OG arkitekter AS
  • 2005: Statens vegvesen region øst, Oslo

Utdanning i landskapsarkitektur, byplanleggjing og juss med litt til

  • 2020: Universitetet I Bergen, ExFac, 10 studiepoeng i rettsvitskap
  • 2009: NMBU Plan og bygningsrett, 20 studiepoeng
  • 1999-2005: NMBU Mastergrad i landskapsarkitektur, by- og områdeplanlegging
  • 1998-1999: UiA Musikk årseining (musikklærar)
  • 1996-1997: Buskerud folkehøgskole, fotografi hovudlinje

Ta kontakt for meir detaljert CV