Kategori: Badr AS

 • Urbane hyttefelt til digitale nomadar

  Thomas Thiis-Evensen løyser alle vanskar med å sjå til Italia. Som student, tok eg det vidgjetne kurset hans om byrommet i arkitekturhistoria. Det inspirerte denne disippelen til vinturar i Toscana, og å gå i gatene i Roma, med Thiis-Evensen som våryr hærførar. Du kan bli salig av mindre. Då eg var med å byggje opp…

 • Bybanen linje nr. 2

  Bergen har fått si bybanelinje nr. 2 til Fyllingsdalen. Då den opna hausten 2022, tok Bård Magnus ein tur til Bergen for å prøvekøyre vidunderet. Det underjordiske stoppet på Haukeland har blitt svært bra og fekk nyleg DOGA-merket for design og arkitektur.

 • Byrom i Møllendal i Bergen

  Byplanlegging tar lang tid. I perioden 2008-2011 var eg involvert i utarbeiding og oppfølging av eit byromskonsept i Møllendal i Bergen (inst i Store lungegårdsvatn). Mange aktørar internt i kommunen og hjå Bergen kyrkjelege fellesråd var involvert i arbeidet med å programmere byromma i området. No i april 2024 pågår det eit arbeid med å…

 • Opning av Fyrstikkbakken 14

  Moro å delta på opninga av Fyrstikkbakken 14 den 7. mars 2024 Artig med delemeter på taket, badstu, kreativt rom, leikerom for barn og takterrasse – ulik løysing på toppen av kvart bygg. Flotte leiligheter med artige planløysingar for å dele med venner eller på andre måtar. Det har blitt eit bra prosjekt, som eg…

 • Planvedtak i Sandnes

  Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for ny privat vidaregåande skule i Sandnes den 12. september 2022. Planforslaget er utarbeidd på vegne av JoB arkitekter AS som har arkitektoppdraget. Tryggheim har engasjert JoB arkitekter til å utarbeide mulighetsstudie og planforslag. Badr AS har ferdigstilt planbeskrivelse og bestemmelsar og saksbehandla planforslaget frå 18. mai 2021 fram til planvedtak den…

 • ByLab om Dokken i Bergen

  Som del av forslag til Dokken2050 og arealstrategien som hadde vore på høyring, arrangerte Bergen kommune ByLab om Dokken den 8. mars 2022. Der deltok Bård Magnus i gruppearbeid og diskuterte om utvikling av byrom og parkar på Dokken. På arrangementet presenterte Bergen kommunen forslaga som har vore framme om utbygging av Dokken (hamneområda) i…