Bilete i utval

Her finn du bilete publisert på Instagram. Det er eit tilfeldig utval presentert i tilfeldig rekkefølgje, men frå ulike stadar og ulike reiser. Kommenterer pågåande debattar nokre gonger.